Stalo se již tradicí, že se na konci dubna v naší školní družině koná čarodějnický slet, kterým si chceme připomenout starý lidový zvyk „Pálení čarodějnic“. Tentokrát se čarodějnice setkaly v tělocvičně školy, aby si pořádně zatančily a zasoutěžily.

Podívejte se, jak jim to slušelo.