V měsíci dubnu se žáci naší školy zapojili do matematické soutěže Klokan. Největšího úspěchu jsme dosáhli vkategorii Cvrček - žáci 2. a 3. tříd. Žák 2.A Jan Hošák obsadil v okresním kole 2. místo a vkrajském 3. místo. Honzovi gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů.