V měsíci dubnu se žáci  čtvrtých tříd naší školy zůčastnili projektoého dne - Vysazujeme les.. Zapojili se do obnovy poničených lesů. Pod vedením správce městských lesů pana Vladana Mucalíka vysazovali duby v Končinách.

Celá akce se uskutečnila v rámci aktivit projektu Moderní škola III reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020852 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva 02_20_080 ŠABLONY III.