Ve školním roce 2021/2022 byli přijati následující žáci:

U001

U002

U003

U004

U005

U006

U007

U008