Žáci 1. stupně naší školy absolvovali vzdělávací program Tonda Obal zaměřený na třídění a recyklaci odpadů.