Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd se uskuteční s osobní přítomnosti dětí ve škole ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hod., v budově 1. stupně (u kostela), v učebnách 1. tříd (vchod od ZUŠ).        

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

 

K zápisu si prosím přineste:

Tyto žádosti obdržíte ve školkách při besedách s rodiči předškoláků, v den zápisu ve škole, v příloze tohoto sdělění nebo si je můžete stáhnout na stránkách školy www.zsmasa.cz (ke stažení).

 

K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit:

 

Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy. 

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen u vstupů do budovy 1. stupně od pondělí 16. května po dobu 15 dnů.

Zápisová dokumentace bude vedena pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží při zápisu.

 

Pokud to situace dovolí, rádi bychom zorganizovali Den otevřených dveří – zápis nanečisto (31. 3. 2022) a Školičku pro předškoláčky.

 

V případě dotazů či nejasností mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: zastupce@zsmasa.cz, nebo tel.: 603 873 897.

Mgr. Petr Krist, zástupce ředitele školy

 

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Informace o škole