V lednu se, i přes velkou absenci způsobenou karanténami, uskutečnilo školní kolo 51. ročníku Dějepisné olympiády. Letošním tématem je Šlechta v proměnách času. Vítěz školního kola postupuje do okresního kola, které letos proběhne distančně. Po sečtení výsledků ze všech škol nám přišla radostná zpráva.  Na okresní úrovni nás budou reprezentovat všichni naši tři chlapci.

Gratulujeme!