Stejně, jako v předchozích letech, nám Tomáš A Radek Horákovi pomohli dotvořit vánoční atmosféru ve škole.
Děkujeme firmě Horák a synové, Okrasné školky za dodání vánočních stromků do obou budov naší školy.