Ve středu 24. listopadu jsme se v družince u Kašpárků již potřetí setkali se spisovatelkou PhDr. Klárou Janečkovou, která u nás na škole zároveň pracuje jako školní psycholožka.

První dvě schůzky byly zaměřeny na seznámení dětí s paní spisovatelkou a s tím, které knihy a pohádky mají začínající čtenáři nejraději. Paní Janečková dětem zase vyprávěla o tom, jak začala psát své knihy.

Na tyto rozhovory jsme navázali při včerejším setkání, které bylo takovou tvůrčí dílnou na téma – české pohádky. Věnovali jsme se pohádce „Hrnečku vař“. Děti se dokázaly soustředit a zaujatě pracovat více než hodinu a půl. Seznámily se s pohádkou, poté nám ji převyprávěly, skládaly posloupnost příběhu pomocí obrázků, ve třídě hledaly kartičky s hrníčkem, ten potom namalovaly a na závěr si každý vyrobil leporelo s pohádkou – Hrnečku vař.

Děti odvedly skvělou práci, nám se naopak podařilo rozvíjet u nich kognitivní dovednosti - paměť, pozornost, dále představivost dětí a jemnou motoriku. Velmi důležitá byla také spolupráce ve skupině, sdílení pracovních a sociální dovedností.

Děti dokázaly ocenit svou práci, mnohé svá leporela darují rodičům k Vánocům.

Odměnou nám bylo skandování dětí „hrnečku dost“ při závěrečné otázce – jak se muselo zavolat na hrníček, aby přestal vařit kaši.

Další společné setkání nás čeká v prosinci.