Naše školní družina je již několik let zapojena do celostátní kampaně "Celé Česko čte dětem", jejiž cílem je pěstovat v dětech lásku ke čtení a knihám. Na počest "Týdne čtení dětem", který v rámci kampaně proběhl tento týden, jsme s dětmi z odd. ŠD Kašpárci navštívili v pátek 8. 10. městskou knihovnu. Děti se dozvěděly spoustu informací o knihovně, o knihách a o 100. výročí založení knihovny. Na závěr besedy si prvńáčci převzali nové čtenářské průkazy a dárečky od p. knihovnice J. Vrtělkové a mohli si tak poprve zapůjčit knihy k domácímu čtení, třeba večer s maminkou před spaním.

ŠD Hříbci mají setkání v knihovně v úterý 12. října a Stonožky v pátek 22. října.