Koncem měsíce září si pravidelně s dětmi ve školní družině připomínáme "Evropský den jazyků". Poukazujeme nejen na jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, ale i nutnost učit se cizí jazyky. Pozvali jsme si proto ve středu 6. října paní učitelku angličtiny z Loukova - Mgr. Helenu Šůstalovou, která dětem vyprávěla své zážitky z putování po Anglii. Měla připravených i spoustu fotografií, videí a upomínkových předmětů. Na závěr besedy paní Šůstalová děti prověřila z několika jednoduchých anglických slovíček, které se děti naučily od začátku školního roku.