Nepovinné předměty:

 

Pohybové hry      2. - 5.r. hoši          2h p.uč. Hnila                 Út     13.00-14.30

                               2. - 5.r. dívky        2h p.uč. Stružková         Čt     13.00-14.30                            

                               1.r.                        1h pí.uč. Hradilová          Út    11.40-12.25

 

Náboženství        1. - 2.r.                 1h p. uč. Hovád             Po 2.B  11.45 -12.30

                               3.r.                        1h p. uč. Hovád             Po 3.A  12.35 -13.20

                               4.- 5.r.                   1h p. uč. Hovád             Po 5.B  13.25 -14.10

 

Zpívánky             1. - 5.r.                 1h pí. uč. Havránková   Út 12.35 -13.20

 

Kroužky:  

          

Kroužek anglického jazyka   2.r.    pí. uč. Talachová           Út     12.35 -13.00

                                                              pí. uč. Talachová          Čt      12.35 -13.00

                                                        

Vybíjená                        3. - 5.r.          pí. uč. Lidmilová            St      13.00-14.30

 

Florbal/fotbal               1. - 2.r.          p. Plesník                        St     12.30-13.30

 

Dopravní výchova        4.r.             pí. uč. Brázdová            (od pololetí)

                                                           pí. uč. Stavinohová       (od pololetí)

                                                        

Předškoláček                MŠ             pí. uč. Talachová   (od pololetí)

 

Předměty speciálně pedagogické péče:

 

Dyslektické cvičení       2. – 5.r.        1 h pí. uč. Biová            Út     12.35-13.20

                                                                1 h pí. uč. Biová            St      11.35-12.20

                                                                1 h pí. uč. Biová            Čt      12.35-13.20

 

Individuální logopedická péče         2 h pí. uč. Dočkalová    Po     11.40-13.25

 

Školní psycholog 1. – 5 .r.               PhDr. Klára Janečková   Čt      7.30-14.00