Milí žáci a rodiče,

vítáme vás po prázdninách opět ve škole.

Máme pro vás několik aktuálních  informací týkajících se zahájení školního roku 2021/2022, které vychází z manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a vnitřní organizace školy.

 

Vstup do školy

 

 

 

 

Testování

 

 

 

 

Tito žáci:

 

      - jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku,

      - nesmí cvičit ve vnitřních prostorách,

            - převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

- nesmí zpívat,

- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích  cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

 

 

 

 

 

V Bystřici pod Hostýnem, 24. 8. 2021            Mgr. Alexandr Hrycík, ředitel školy

 

Informace MŠMT k zahájení výuky ve školním roce 2021/2022