S platností od  1. 9. 2021 se zvyšuje cena 1 oběda ve školní jídelně pro žáky o 2 Kč, pro zaměstnance školy a cizí strávníky o 4 Kč.

 

Ceny obědů pro jednotlivé skupiny strávníků jsou od 1. 9. 2021 (podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanoveny takto: 

 

               

strávníci 7 – 10 let  24 Kč
strávníci 11 – 14 let 26 Kč
strávníci 15  a více let 28 Kč
zaměstnanci 30 Kč
cizí strávníci   74 Kč

 

 

Kalkulace na 1 oběd pro cizí strávníky je stanovena  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a na základě rozboru nákladů školní jídelny takto:

 

Finanční norma na nákup potravin                                 36  Kč

Mzdové náklady                                                                 29  Kč   

Věcné náklady                                                                      8  Kč

Zisk                                                                                        1  Kč     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem :                                                                                 74 Kč