Po dvou letech vyrazili naši žáci opět na dopravní hřiště. Tentokrát však do Loukova.

V tomto týdnu skládali úspěšně průkaz cyklisty žáci 5.A, 5.B a 4.B.

V příštím školním roce pak čeká výuka na dopravním hřišti na žáky 4.A, 4.B. 5.A a 5.C.