Vážení rodiče,
z rozhodnutí Ministerstva školství ČR školy nevydávají potvrzení o výsledku testování žáků. Tomu, kdo toto potvrzení potřebuje, stačí napsat čestné prohlášení, ve kterém je napsáno, že dítě bylo testováno ve škole s výsledkem negativním a datum testování.
 

Mgr. Alexandr Hrycík

ředitel školy