S platností od 1. 4. 2021 se zvyšuje cena jednoho oběda pro cizí strávníky z původních 64 Kč na 70 Kč.

Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě rozboru nákladů školní jídelny je stanovena kalkulace na jeden oběd  pro cizí strávníky takto:

 

Finanční norma na nákup potravin  32,- Kč
Mzdové náklady  29,- Kč
Věcné náklady  8,-  Kč
Zisk  1,-   Kč
Celkem 1 oběd 70,- Kč