Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd proběhne v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky naleznete na webových stránkách školy www.zsmasa.cz (Ke stažení) nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři školy.

Vyplněnou žádost s přílohami je možné doručit do školy v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021 následujícími způsoby:

 

 

K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit:

 

(Pokud jste tato doporučení nestihli vyřídit, doručte žádost bez příloh. Přílohy dodáte, až Vám to současná epidemiologická situace umožní. Nejpozději však do 30. 6. 2020.)

 

K plnění povinné školní docházky lze zapsat i dítě, které 6 let dosáhne po 31. 8. 2021. Pokud dítě dosáhne 6 let v době 9 – 12/2021, je nutné doložit k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne 6 let v době 1 - 8/2022, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

 

Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy.

Budou otevřeny dvě třídy.

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen u vstupů do budovy 1. stupně od pondělí 10. května po dobu 15 dnů.

Zápisová dokumentace bude vedena pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží na e-mail uvedený v žádosti o přijetí.

 

Pokud to situace dovolí, rádi bychom po ukončení mimořádných opatření uspořádali setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy a učiteli.

 

V případě dotazů či nejasností mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: zastupce@zsmasa.cz nebo tel.: 603 873 897.

 

Mgr. Petr Krist, zástupce ředitele školy

 

Oznámení o zápisu dětí do základní školy

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Desatero pro rodiče