Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

každoročně pořádáme kurz pro všechny předškoláky. Mezi jeho priority patří seznámení dětí:

 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením nelze tento kurz pořádat prezenčně. Nemůžeme tak zajistit většinu priorit tohoto kurzu, přičemž je nejdůležitější právě osobní kontakt.

Pevně doufáme, že hned jakmile se situace zlepší, budeme Vás moci přivítat u nás ve škole.

 

V dubnu bude probíhat zápis do 1. třídy. Veškeré informace o průběhu konání zápisu budou zveřejněny na stránkách naší školy www.zsmasa.cz.

Zde budou ke stažení potřebné formuláře. Ty bude mít k dispozici i Vaše mateřská škola.

 

Od 1. září 2021 bude na naší škole probíhat povinná výuka anglického jazyka již od 1. třídy v rozsahu 1 hodiny za týden.

Hodiny budou vyučovány komunikativní formou založenou na hrách, písničkách, říkankách a základní slovní zásobě s vizuální oporou v učebnici, pracovním sešitě a rozšiřujících materiálech.

Od třetího ročníku je cizí jazyk vyučován, stejně jako doposud, 3 hodiny týdně. Při výuce budou použity materiály a učebnice, které jsou zaměřené na přípravu certifikovaných zkoušek (YLE - Starters, Movers, Flyers).

Vybraní žáci tak budou moci skládat zkoušky Cambridge English.

 

Nemějte obavy z nástupu Vašich dětí do školy.

Věříme, že se brzy setkáme a seznámíme. Důvěřujte svým paním učitelkám z mateřské školy, které Vašim předškoláčkům věnují veškerou péči, trénují dovednosti a posilují schopnosti důležité ke zvládnutí nároků 1. třídy.

Společně vše určitě zvládneme. Budeme se na Vás těšit!

 

S jakýmikoli dotazy ohledně zápisu, provozu školy nebo nástupu dětí do první třídy, se na nás neváhejte obrátit.

Petr Krist: 603 873 897, zastupce@zsmasa.cz