Od 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tato nová právní úprava stanovuje povinnost pro stravovací provozy  informovat strávníka o alergenech obsažených v připravovaných pokrmech. Na jídelním lístku je za názvem jídla číslo alergenu. Seznam alergenů je ve školní jídelně vyvěšen vedle jídelního lístku.

Na internetu jej naleznete zde [PDF, 815KB].