Základní škola
T. G. Masaryka
Bystřice pod Hostýnem

120 let stuha
Facebook logo
Šipka
 • Třídní schůzky

  13.4.2021 - Krist Petr

  V úterý 20. 4. 2021 se uskuteční na 1. stupni on-line třídní schůzky. Ve čtvrtek 22. 4. 2021 se uskuteční na 2. stupni on-line třídní schůzky.

  .. více
 • ROTAČNÍ VÝUKA OD 12. 4. 2021

  8.4.2021 - Krist Petr

  V týdnu od 12. 4. do 16. 4. se do školy vrací tyto třídy: 1. A B , 3. A B , 5. A B.

  .. více
 • Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie

  7.4.2021 - Symerský Petr

  V průběhu měsíce března 2021 proběhla na naší škole rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie na základě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „ MAS Podhostýnska – IROP – Pořízení vyb

  .. více
 • Zápis do 1. tříd

  17.3.2021 - Krist Petr

  Zápis do 1. tříd proběhne v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

  .. více
 • AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

  16.3.2021 - Krist Petr

  Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ) byly na základě rozhodnutí MŠMT vzhledem k současné situaci posunuty.

  .. více
 • Oznámení o zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky

  22.3.2021 - Symerský Petr

  S platností od 1. 4. 2021 se zvyšuje cena jednoho oběda pro cizí strávníky z původních 64 Kč na 70 Kč.

  .. více
 • Do 1. třídy v pohodě

  2.3.2021 - Krist Petr

  Informace týkající se kurzu pro předškoláky, zápisu do 1. třídy a výuky Aj.

  .. více
 • Péče o děti pracovníků IZS, sociálních služeb a dalších v ORP Bystřice pod Hostýnem

  14.10.2020 - Krist Petr

  Péče je zajišťována od 1. 3. do 21. 3. 2021.

  .. více
 • Konzultační hodiny školní psycholožky

  1.3.2021 - Krist Petr

  .. více
 • Aktuální informace k volbě SŠ a přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

  26.10.2018 - Symerský Petr

  .. více
 • INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

  25.2.2021 - Krist Petr

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN.

  .. více
 • Výherce mobilního telefonu vylosován

  12.2.2021 - Krist Petr

  Losování proběhlo v pátek 12. února ve třídě 2.A za přítomnosti pracovníka městského úřadu pana Vladimíra Lišky, třídní učitelky 2.A Mgr. Renaty Talachové a zástupce ředitele školy Mgr. Petra Krista.

  .. více
 • Další bronzová olympiáda

  21.2.2021 - Mikešková Eva

  Skvělého úspěchu v okresním kole Olympiády v českém jazyce dosáhli naši dva žáci.

  .. více
 • Informace k provozu školy od 15. 2. 2021

  12.2.2021 - Krist Petr

  Provoz školy v období od 15. února 2021 zůstává až do odvolání nezměněn.

  .. více
 • V dějepisné olympiádě máme bronz

  26.1.2021 - Mikešková Eva

  Naše škola se tradičně účastní Dějepisné olympiády. Ani překážka v podobě distanční nám nezabránila, abychom se nepokusili o úspěch v historickém klání.

  .. více
 • Vyúčtování úplaty za školní družinu do 31.12. 2020

  19.1.2021 - Krist Petr

  Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude zákonným zástupcům vrácena poměrná část úplaty za školní družinu.

  .. více
 • Ledové království

  25.1.2021 - Kukačková Hana

  Minulý týden byl pro prvňáčky ze školní družiny Kašpárci a Stonožky ve znamení „Ledového království“.

  .. více
 • Informace pro rodiče žáklů 1. a 2. tříd

  28.12.2020 - Krist Petr

  Od pondělí 4. 1. 2021 bude pro žáky 1. a 2. tříd probíhat prezenční výuka.

  .. více

Pedagogický sbor

Ikona tečky

1. stupeň

2. stupeň

Školní družinaTřídní schůzkyŠkolská rada